Tumblelog by Soup.io
 • gingerglue
 • curse
 • Nanutka
 • riddl3m
 • niewypowiedzenia
 • guyver
 • cantstop
 • negation
 • chodzobejmijmniedokrwi
 • ohshit
 • CryMeARiver
 • whiteicetea
 • Hipsta
 • meowl
 • ploerre
 • fatique
 • cheshirecatgrin
 • ghostly-sky
 • smarjorie
 • baikonour
 • violethour
 • arienaitsuno
 • fanaberie
 • nanaimoo
 • Magnolia11
 • brokensmile
 • soll
 • nienie
 • thenotebook
 • onion-waitforit
 • hallon
 • Elizaaabeth
 • ataliaboo
 • zou-za
 • likek
 • angelsdemon
 • shakeme
 • sofakissen
 • mostwanted14312
 • valtari
 • aufwiedersehen
 • pandathing
 • zzuzen33
 • tenderoni
 • lajlalajlalajla
 • beetle
 • kaaro
 • pomruki
 • madadream
 • apudzieszty
 • insanedreamer
 • Gloria
 • always-guilty
 • creure
 • eyokoyama
 • easygoing
 • malinowykisiel
 • smutnomi
 • arizonadream
 • mrrrrrrrrr
 • datbis
 • Irritum
 • myselfwonderland
 • unsteadyshy
 • didlirnik
 • niskowo
 • katrissh
 • nictuniema
 • peper
 • arcen
 • livingdead
 • reksi0
 • przeliterowane
 • awkwardmoments
 • karmazynowa
 • risky
 • LoveYourself
 • soyouthinkyoureabitch
 • deedeeconspire
 • isk
 • Iriss
 • koallasuu
 • byheart
 • datewithanight
 • ewexlina
 • colorfulvillain
 • SapereAude
 • blacklady
 • feels
 • zielone-banany
 • trapland
 • Clary
 • naciol
 • porque
 • stockholmsyndrome
 • Nehalenia
 • watdafak
 • meeds
 • icd-10-g43
 • hey-jude
 • maliwa
 • wybuchmuzgu
 • Evowe
 • dagnyprzybyszewska
 • Rekrut-K
 • zaufajswojemuscenarzyscie
 • 1oel
 • utoopia
 • ilostmyheadawhileago
 • strangespecters
 • makemeabnormal
 • artpseudo
 • satyra
 • sheismysin
 • mojetakinie
 • potatolovero
 • InsomniaNervosa
 • madllenn
 • psychedelix
 • darksideofthemoon
 • kolegakolegi
 • stream-of-consciousness-journal
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2020

Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viacotarsky cotarsky
6800 07d3 500
Reposted fromfapucino fapucino
3801 e993 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaSoupofGeeks SoupofGeeks
Sponsored post
2257 a7a1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSoupofGeeks SoupofGeeks
Reposted fromFlau Flau viaSoupofGeeks SoupofGeeks
8065 2aa3 500
Reposted fromZircon Zircon viamemez memez
7282 dcf4 500
Reposted fromZircon Zircon viamemez memez
4635 7b8e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamemez memez
Reposted fromlaserpony laserpony viamemez memez
7097 0f44 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viapolishzupe polishzupe
5445 d585
Reposted frompoivre poivre viapolishzupe polishzupe
7504 3cfd 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viapolishzupe polishzupe
5984 6dcf 500
Reposted from2017 2017 viaInstagirls Instagirls
6892 6a91 500
Reposted from2017 2017 viaemma-stone emma-stone
5805 5bbb 500
Reposted fromHardcores Hardcores
5856 8591 500
Reposted fromHardcores Hardcores
3315 364d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl